@article{Famuła-Jurczak:2010,
  author  = "A. Famuła-Jurczak and M. Kowalski",
  title   = "Konferencja: Kobieta aktywna. Aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących kobiet Województwa Lubuskiego",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski",
  number  = "nr 4",
  pages   = "39--41",
  year    = "2010",
}