@article{Adaszyńska:2010,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa w Europeanie",
  journal = "Bibliotekarz Lubuski",
  number  = "nr 1",
  pages   = "27--30",
  year    = "2010",
}