@article{Bartkowiak:2009,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title   = "Z tradycji szpitalnictwa w dawnej Polsce",
  journal = "Colloquia Theologica Ottoniana",
  number  = "nr 1",
  pages   = "103--121",
  year    = "2009",
}