@article{Jerzak:2010,
  author  = "L. Jerzak and J. Boehner and M. Bocheński",
  title   = "Czy już czas, aby regulować liczebność sroki?",
  journal = "Ptaki : kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków",
  number  = "nr 2",
  pages   = "12--13",
  year    = "2010",
}