@article{Kowalski:2010,
  author  = "M. Kowalski and D. Falcman",
  title   = "Podstawy pedagogiki społecznej - refleksje i analizy",
  journal = "Wychowanie na co Dzień",
  number  = "Nr 4-5",
  pages   = "12--14",
  year    = "2010",
}