@article{Kowalski:2010,
  author  = "M. Kowalski",
  title   = "Zespół Teorii Wychowania przy KNP PAN",
  journal = "Rocznik Pedagogiczny",
  number  = "t. 33",
  pages   = "123--125",
  year    = "2010",
}