@article{Bogusławska:2010,
  author  = "D. Bogusławska and B. Machnicka and A. Sikorski",
  title   = "Dziedziczne stomatocytozy - problemy diagnostyczne i podstawy molekularne",
  journal = "Polski Merkuriusz Lekarski",
  volume  = "T. 29",
  number  = "nr 170",
  pages   = "119--124",
  year    = "2010",
}