@article{Bazan-Krzywoszańska:2010,
  author  = "A. Bazan-Krzywoszańska and M. Skiba",
  title   = "Zagrożenia dla przyrodniczego i kulturowego rozwoju doliny Strugi Świebodzińskiej",
  journal = "Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje",
  number  = "nr 1",
  pages   = "69--74",
  year    = "2010",
}