@article{Mróz:2009,
  author  = "A. Mróz",
  title   = "Znaczenie doświadczeń z okresu dzieciństwa i adolescencji dla rozwoju zawodowego w życiu dorosłym",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 2",
  pages   = "85--93",
  year    = "2009",
}