@article{Mróz:2010,
  author  = "A. Mróz",
  title   = "Zderzenie różnych światów: dzieci z wyjątkowo wysokim potencjałem rozwojowym w relacjach z otoczeniem społecznym",
  journal = "Rocznik Lubuski : dzieci i młodzież w kalejdoskopie współczesnego życia",
  volume  = "Tom 36",
  number  = "cz. 1",
  pages   = "13--22",
  year    = "2010",
}