@article{Mróz:2010,
  author  = "P. Mróz and J. Mróz",
  title   = "System do kreślenia podziałek przyrządów pomiarowych",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  volume  = "Vol. 56",
  number  = "nr 10",
  pages   = "1127--1129",
  year    = "2010",
}