@article{Kilian:2002,
  author  = "K. Kilian",
  title   = "Filozofia analityczna a marksizm/ Henryk Skolimowski ; przekł.",
  journal = "Sofia : Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich",
  number  = "Nr 2",
  pages   = "181--200",
  year    = "2002",
}