@article{Kilian:2006,
  author  = "K. Kilian",
  title   = "Stan filozofii w Polsce",
  journal = "Sofia : Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich",
  number  = "Nr 6",
  pages   = "131--167",
  year    = "2006",
}