@article{Kilian:2008,
  author  = "K. Kilian",
  title   = "Sny o teoriach ostatecznych a problem przyszłości filozofii",
  journal = "Sofia : Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich",
  number  = "Nr 8",
  pages   = "25--46",
  year    = "2008",
}