@article{Głuchowska:2010,
  author  = "L. Głuchowska",
  title   = "Requiem aeternam, Fryz życia i Piekło. Przybyszewski, Munch, Vigeland i preekspresjonistyczna teoria sztuki",
  journal = "Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego : Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego",
  number  = "nr 2",
  pages   = "27--54",
  year    = "2010",
}