@article{Powroźnik:2010,
  author  = "P. Powroźnik",
  title   = "Weryfikacja poprawności działania algorytmu tabu search w elastycznym modelu szeregowania zadań w systemach pomiarowo-sterujących",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  volume  = "Vol. 56",
  number  = "nr 11",
  pages   = "1345--1347",
  year    = "2010",
}