@article{Góralczyk:2010,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Wykorzystanie systemów CRM w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw",
  journal = "Przegląd Mleczarski",
  number  = "nr 12",
  pages   = "47--51",
  year    = "2010",
}