@article{Feldshtein:2010,
  author  = "E. Feldshtein and R. Maruda",
  title   = "Wpływ powłoki na ostrzu skrawającym i warunków chłodzenia na tworzenie i kształt wióra",
  journal = "Archives of Mechanical Technology and Materials",
  volume  = "Vol. 30",
  number  = "nr 4",
  pages   = "11--20",
  year    = "2010",
}