@article{Kwiatkowski:2010,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title   = "Widmo merytokracji kadrowej",
  journal = "Rocznik Lubuski : Druga dekada wolności. Socjologiczne konsekwencje i zagadki transformacji",
  volume  = "Tom 36",
  number  = "część 2",
  pages   = "193--208",
  year    = "2010",
}