@article{Narkiewicz-Niedbalec:2010,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title   = "Zmiany w szkolnictwie wyższym w Polsce po 1989 roku",
  journal = "Rocznik Lubuski : Druga dekada wolności. Socjologiczne konsekwencje i zagadki transformacji",
  volume  = "Tom 36",
  number  = "część 2",
  pages   = "225--241",
  year    = "2010",
}