@article{Baron-Polańczyk:2010,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Informacja o Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pedagogika Pracy. Dyskurs o przyszłości",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 1",
  pages   = "209--210",
  year    = "2010",
}