@article{Adaszyńska:2010,
  author  = "E. Adaszyńska and M. Kuncewicz",
  title   = "Pięć lat działalności Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej : próba podsumowania",
  journal = "Bibliotekarz Lubuski",
  number  = "nr 2",
  pages   = "3--9",
  year    = "2010",
}