@article{Gratkowski:2010,
  author  = "T. Gratkowski",
  title   = "Wspomaganie procesu definiowania zadań wykonywanych w ramach projektu informatycznego",
  journal = "Metody Informatyki Stosowanej",
  number  = "nr 3",
  pages   = "105--109",
  year    = "2010",
}