@article{Jazownik:2010,
  author  = "M. Jazownik and L. Jazownik",
  title   = "Gniłowody - historia i pamięć",
  journal = "Semper Fidelis : pismo Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich",
  number  = "4/5",
  pages   = "69--70",
  year    = "2010",
}