@article{Bartusiak:2010,
  author  = "I. Bartusiak and M. Kowalski",
  title   = "Świadomość wychowawcza jako przestrzeń edukacji w opiniach potencjalnych rodziców",
  journal = "Społeczeństwo i Rodzina",
  number  = "nr 25",
  pages   = "25--33",
  year    = "2010",
}