@article{Grycuk:2010,
  author  = "M. Grycuk",
  title   = "Oprawa artystyczna - przywracanie blasku starym książkom. Doświadczenia bibliofila i konserwatora",
  journal = "Biuletyn EBIB",
  number  = "Nr 9",
  pages   = "-",
  year    = "2010",
  note    = "http://www.nowyebib.info/2010/118/a.php?grycuk",
}