@article{Jazownik:2011,
  author  = "M. Jazownik and L. Jazownik",
  title   = "Ocalenie jako moralny obowiązek/ ze Stanisławem Srokowskim rozmawiają",
  journal = "Nad Odrą",
  number  = "Nr 1-2",
  pages   = "70--76",
  year    = "2011",
}