@article{Kowalski:2011,
  author  = "M. Kowalski and D. Falcman",
  title   = "Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna (refleksje o i dla edukacji szkolnej)",
  journal = "Edukacja : studia, badania, innowacje",
  number  = "nr 1",
  pages   = "35--41",
  year    = "2011",
}