@article{Cichocki:2009,
  author  = "J. Cichocki and A. Ważna and D. Łupicki and J. Stępień",
  title   = "Występowanie karlików malutkich Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) w słupach elektrycznych",
  journal = "Nietoperze",
  number  = "nr 10",
  pages   = "79",
  year    = "2009",
  note    = "[Notatki]",
}