@article{Misztal:2011,
  author  = "G. Misztal and P. Ziembicki and G. Benysek and T. Kuczyński",
  title   = "Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 5",
  pages   = "24--28",
  year    = "2011",
}