@article{Kuczyński:2011,
  author  = "T. Kuczyński and P. Ziembicki and G. Misztal and G. Benysek",
  title   = "Komputerowa symulacja energetyczna budynków",
  journal = "Przegląd Budowlany",
  number  = "nr 5",
  pages   = "42--46",
  year    = "2011",
}