@article{Benysek:2011,
  author  = "G. Benysek and M. Jarnut and P. Szcze¶niak and G. Misztal and P. Ziembicki and T. Kuczyński",
  title   = "Wykorzystanie mikro¼róde³ OZE oraz mikrokogeneracyjnych CHP jako ¼róde³ energii pomocniczej",
  journal = "Przegl±d Budowlany",
  number  = "nr 5",
  pages   = "74--79",
  year    = "2011",
}