@article{Drab:2011,
  author  = "M. Drab and A. Greinert",
  title   = "Poprawa właściwości sorpcyjnych gruntów pokopalnianych jako element skutecznej rekultywacji",
  journal = "Roczniki Gleboznawcze",
  volume  = "T. 62",
  number  = "nr 2",
  pages   = "61--68",
  year    = "2011",
}