@article{Jazownik:2011,
  author  = "M. Jazownik and L. Jazownik",
  title   = "Korespondencja Kresowian z Minister Edukacji Narodowej",
  journal = "Nad Odrą",
  number  = "Nr 5-6",
  pages   = "92--95",
  year    = "2011",
}