@article{Jazownik:2011,
  author  = "M. Jazownik and L. Jazownik",
  title   = "Umiejmy cieszyć się wolnością i Komorowskim Bronisławem",
  journal = "Nad Odrą",
  number  = "Nr 5-6",
  pages   = "97--100",
  year    = "2011",
}