@article{Kwiecińska-Piróg:2011,
  author  = "J. Kwiecińska-Piróg and T. Bogiel and E. Gospodarek and M. Kasprzak and L. Jerzak and P. Kamiński",
  title   = "Lekowrażliwość szczepów Proteus mirabilis izolowanych od bociana białego (Ciconia ciconia)",
  journal = "Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia",
  volume  = "Vol. 63",
  pages   = "139--144",
  year    = "2011",
}