@article{Adaszyńska:2011,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Koncepcja i projekt nowej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  journal = "Biuletyn EBIB",
  number  = "Nr 3",
  pages   = "[1-15]",
  year    = "2011",
  note    = "http://www.nowyebib.info/component/content/article/3/394-ebib-32011-1218",
}