@article{Mróz:2010,
  author  = "A. Mróz",
  title   = "Idea wielopoziomowości rozwoju osobowego a narracje autobiograficzne",
  journal = "Psychologia Rozwojowa",
  volume  = "T. 15",
  number  = "nr 3",
  pages   = "11--17",
  year    = "2010",
}