@article{Narkiewicz-Niedbalec:2011,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title   = "Strategie rozwoju nauki i szkół wyższych do roku 2020 i dyskusja o reformie szkolnictwa wyższego w Polsce 2008-2011",
  journal = "Rocznik Lubuski : recepcja światowej socjologii w Polsce oraz polskie szkolnictwo wyższe na początku XXI wieku",
  volume  = "Tom 37",
  number  = "część 1",
  pages   = "243--260",
  year    = "2011",
}