@article{Prüfer:2011,
  author  = "P. Prüfer and M. Kowalski",
  title   = "Interdyscyplinarny charakter katolickiej nauki społecznej w ujęciu Jana Pawła II (a jej edukacyjno-socjalizacyjny kontekst)",
  journal = "Społeczeństwo i Rodzina",
  number  = "nr 27",
  pages   = "8--23",
  year    = "2011",
}