@article{Gratkowski:2011,
  author  = "T. Gratkowski",
  title   = "Formalizacja zadań wielokrotnego użytku",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  volume  = "Vol. 57",
  number  = "nr 7",
  pages   = "741--744",
  year    = "2011",
}