@article{Miczulski:2011,
  author  = "W. Miczulski and P. Powroźnik",
  title   = "Analiza właściwości wybranych algorytmów heurystycznych zastosowanych w elastycznym modelu szeregowania zadań",
  journal = "Przegląd Elektrotechniczny",
  number  = "nr 9a",
  pages   = "107--111",
  year    = "2011",
}