@article{Prüfer:2010,
  author  = "P. Prüfer",
  title   = "Ludzkie i społeczne znaczenie wsi i rolnictwa według Piusa XII",
  journal = "Colloquia Theologica Ottoniana",
  number  = "nr 2",
  pages   = "85--100",
  year    = "2010",
  note    = "[brak afiliacji UZ]",
}