@article{Adaszyńska:2011,
  author  = "E. Adaszyńska and M. Kuncewicz",
  title   = "Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa dla niewidomych",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski : miesięcznik społeczności akademickiej",
  number  = "nr 7",
  pages   = "23--25",
  year    = "2011",
}