@article{Baron-Polańczyk:2011,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Standaryzacja kompetencji informacyjnych - definiowanie i kreowanie aktywności zawodowej nauczycieli",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 1",
  pages   = "95--107",
  year    = "2011",
}