@article{Kowalski:2011,
  author  = "M. Kowalski and D. Falcman",
  title   = "Śmierć jako pretekst do niektórych wymiarów prawdy bycia (rozważania etyczno-andragogiczne)",
  journal = "Edukacja Dorosłych",
  number  = "nr 1",
  pages   = "13--28",
  year    = "2011",
}