@article{Mróz:2011,
  author  = "P. Mróz",
  title   = "Trójfazowy generator sygnału losowo odkształconego",
  journal = "Przegląd Elektrotechniczny",
  number  = "nr 11",
  pages   = "191--193",
  year    = "2011",
}