@article{Jazownik:2011,
  author  = "L. Jazownik",
  title   = ""Ludzi m±drych należy dostrzegać w sposób autentyczny i niekoniunkturalny" Rozmowa z JM Rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego Prof. zw. dr. hab. Czesławem Osękowskim/ rozmawiał",
  journal = "Nad Odr±",
  number  = "Nr 7-8",
  pages   = "30--31",
  year    = "2011",
}