@article{Mrówczyńska:2010,
  author  = "M. Mrówczyńska",
  title   = "Identyfikacja układu odniesienia sieci niwelacyjnej obszaru Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego",
  journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum",
  number  = "nr 9(4)",
  pages   = "27--36",
  year    = "2010",
}