@article{Jazownik:2011,
  author  = "M. Jazownik and L. Jazownik",
  title   = "Poza oficjalną wizją najnowszej historii Polski",
  journal = "Nad Odrą",
  number  = "Nr 7-8",
  pages   = "76--79",
  year    = "2011",
}